ONTSPANNING & GEZONDHEID

MASSAGES

Er zijn vele vormen van deugddoende lichaamsmassages: ontspannend, revitaliserend, diepte massage, energetische massage, …

Ze bieden verlichting bij gespannenheid en verminderen hierdoor pijn. Bovendien zorgen ze voor een betere doorbloeding en stimulering van het zenuwstelsel.
Een professionele massage vergroot uw lichaamsbewustzijn en opent deuren naar verdere ontplooiing. Massage levert een grote bijdrage aan uw levenskwaliteit. Jezelf regelmatig op een massage trakteren, helpt om stressniveaus in toom te houden en draagt heel wat bij aan het voorkomen van sommige ziekten die vaak mede door stress veroorzaakt worden.

Diepte massage is heel doeltreffend bij acute en chronische bewegings- en pijnklachten. Nek-en rugklachten, tennis- of golfelleboog, schouder blokkades, lage rugpijn, heup-en knieklachten, spanningshoofdpijnen…. In een aantal sessies worden de blokkades losgemaakt. Daarna volgen meestal nog een aantal opvolgsessies.

Diepte massage stimuleert door de uitgeoefende druk ook het veneus bloed en de lymfecirculatie en oefent dus rechtstreeks invloed op het circulatiesysteem.

Bij verklevingen hebben de mechanische prikkels een mobiliserende en ontgiftende werking. Hierdoor heeft dieptemassage een opmerkelijk positief effect bij cellulite. Door de drainage en ontgifting wordt de sinaasappelhuid na elke behandeling strakker.

Doordat het hele organisme wordt geactiveerd door de dynamische prikkel, wordt het lichaam weer ´wakker´ en worden de lichaamssystemen gestimuleerd zodat ook de zelf genezende kracht vergroot. Doordat de therapeut de zenuwen in de huid en onderhuid beïnvloedt, wordt het autonome zenuwstelsel gestimuleerd komt er evenwicht tussen de sympathicus en de parasympathicus.

  • Dieptemassage, die soms pijn veroorzaakt, biedt een tegen prikkel aan bestaande pijn waardoor deze na enige tijd verzacht.
  • Biochemische processen worden geprikkeld: vaatverwijdend, herstellen zuur/base evenwicht, pijnstillend.​
  • Ontspannende werking van de massage : een beter evenwicht tussen sympathicus en parasympathicus.
  • Bevorderen van bloed- en lymfecirculatie : verhoogde aanvoer van voedingsstoffen en afvoer afbraakstoffen
  • Verhoogde doorbloeding van de huid : verbeterde regeneratie.
  • Normalisatie van de waterhuishouding : door het losser maken van het bindweefsel verhoogt de afvoer van afvalstoffen.
  • Spierspanningen worden genormaliseerd : bloedtoevoer en aanvoer van voedingsstoffen naar de spieren neemt toe, eveneens de afvoer van afvalstoffen (o.a. melkzuur)
  • Verbetert de beweeglijkheid van de gewrichten door verhoogde transport van bouw-en afvalstoffen.​

Massage vervangt NOOIT de noodzakelijke medische behandelingen.

We werken samen met Goedele. Graag een afspraak: mijnwelzijn@gmail.com